نفق Tunnel

نفق tunnel

نفق tunnel

Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.

 

تعليقات

حول الكاتب

مدرب التيوري هاني خاسكية